Kredyt MdM w Deutsche Bank

Kolejnym bankiem, który przystąpił do programu Mieszkanie dla Młodych jest Deutsche Bank. Przyjmuje wnioski od 10.06.2014 roku. Z programu i kredytów MdM skorzystały już tysiące Polaków. Nie da się ukryć, iż dofinansowanie w skali od 10% do 30% wartości nieruchomości jest dużym wsparciem dla osób marzących o swoim własnym kącie. Jednak należy pamiętać, iż jest to zobowiązanie na co najmniej 15 lat i dobranie odpowiedniego kredytu hipotecznego jest bardzo istotne.

Możemy wybierać spośród 14 instytucji finansowych. Przy czym w ich ofertach istnieje szerokie zróżnicowanie pod względem wysokości marży, czy prowizji. Jednak, aby skorzystać ze wsparcia nasze zobowiązanie musi być zaciągnięte na co najmniej 50% wartości nieruchomości.

Co oferuje nam Deutsche Bank w ramach kredytu MdM?

Minimalna marża kredytu MdM w Deutsche Banku to 2,14%. Przy czym musimy mieć rachunek w banku z regularnymi wpływami, kartę kredytową, produkt z linii db Inwestuj w Przyszłość oraz ubezpieczenie na życie. Jeżeli nie spełnimy tych warunków marża wzrośnie. Zerowy procent prowizji jest nam oferowany, jedynie w przypadku gdy spełniamy wymogi banku. Kredyt udzielany tylko i wyłącznie w PLN. Możliwość dofinansowania do 90% wartości nieruchomości. Bank oferuje opcję wzięcia kredytu w czterech różnych pakietach. Należą do nich: Pakiet Standardowy, Ubezpieczeniowy, Inwestycyjny lub Ubezpieczeniowo-Inwestycyjny. Każdy z nich obniża marżę, choć w różnym stopniu.

Podstawą pakietów jest także rachunek w banku oraz karta kredytowa. Różnią się one jedynie produktem dodatkowym. Może to być ubezpieczenie, produkt z linii db Inwestuj w Przyszłość lub oba te warianty jednocześnie. Plusem jest akceptowalność wielu źródeł dochodu w ramach kredytu MdM. Pod względem opłacalności kredytu, plasuje się on mniej więcej pośrodku zestawienia. Bardzo duży wpływ na jego wielkość ma korzystanie z produktów dodatkowych oraz wybór pakietów. Dlatego nasza oferta może plasować się wyżej w zestawieniu, bądź zdecydowanie poniżej środka.