Kredyt z MdM na 2018 rok – jak skorzystać?

Dzięki programowi Mieszkanie dla Młodych tysiące osób przybliżyło się do realizacji marzenia o własnym lokum. 2018 rok jest ostatnim, w którym można otrzymać rządowe dofinansowanie, choć to nie oznacza wykorzystania wszystkich środków w ramach programu w tym właśnie roku.

Należy bowiem pamiętać, że dla osób, którym urodzi się w przeciągu 5 lat od zakupu mieszkania trzecie lub kolejne dziecko przewidziane jest jeszcze 5% dofinansowania z kwoty określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi dla dofinansowania wkładu własnego. Można je przeznaczyć na wcześniejszą spłatę kredytu MdM. Wróćmy jednak do możliwości aplikowania o środki przewidziane na 2018 rok, a jest to niemała kwota, bo aż 762 mln zł.

Dla kogo kredyt z MdM w 2018?

By skorzystać z dofinansowania wkładu własnego w kredycie hipotecznym, należy spełnić podstawowe warunki odnoszące się do osoby beneficjenta programu. Osoby wnioskujące nie mogą przekraczać 35. roku życia. Kryterium to musi spełniać choć jeden małżonek. Wyjątkiem są rodziny posiadające co najmniej trójkę dzieci. Ich ten wymóg nie dotyczy. Jeśli chodzi o warunki dotyczące nieruchomości, to dopłatą może być objęte maksymalnie 50 m2 (lub 65 m2 dla rodzin z min. trójką dzieci) mieszkania.

Dofinansowanie można otrzymać na zakup mieszkania na rynku wtórnym lub pierwotnym o maksymalnej wielkości 75 m2. Może to też być dom mający co najwyżej 100 m2. Wzrastają one do, odpowiednio, 85 m2 i 110 m2, kiedy wnioskodawcami są wychowawcy co najmniej trójki dzieci. Spełniając te warunki, jesteśmy już bardzo blisko otrzymania dopłaty.

Jakie dofinansowanie do kredytu MDM można uzyskać?

Dokładna wartość możliwej dopłaty stanowi procent wskaźnika odzwierciedlającego przeciętne koszty budowy w danej lokalizacji (są one różne dla miast wojewódzkich, gmin je otaczających i pozostałych terenów). Osoby bez dzieci (nie muszą to być małżeństwa) mogą liczyć na 10% z tego wskaźnika, wychowawcy jednego dziecka na 15%, dwójki na 20%, a trójki i większej liczby dzieci aż na 30%. Dodajmy, że jeśli mieszkanie będzie nabyte za niższą cenę od przeciętnych wartości występujących na danym terenie, realne dofinansowanie może przekraczać wymienione wartości. Poza tym, można też ubiegać się o zwrot części wydatków na zakup materiałów budowlanych, jeśli budowa mieszkania odbywa się w systemie gospodarczym.

Kredyt z MdM – ile środków jest do dyspozycji w  2018?

Wsparcie państwa możemy uzyskać, biorąc kredyt hipoteczny w 14 bankach, które podpisały umowę z operatorem programu – Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Warto wiedzieć, że o środki na rok 2018 można ubiegać się do momentu, aż nie zostanie przekroczona połowa rocznego limitu środków. Oznacza to, że o dofinansowanie z datą wypłaty w roku 2018 możemy się starać, aż suma dopłat do wkładu własnego wynikająca z wniosków przekroczy 381 mln zł.

By uświadomić sobie, jak dużo to pieniędzy zwróćmy uwagę, że prawie 362,5 mln zł było sumą, na którą opiewało łącznie aż 13 095 umów z datą wypłaty dopłaty w roku 2017.

Jest o co się starać, tym bardziej, że w obecnej chwili więcej wniosków składa się jednak o środki z drugiej puli dofinansowań przeznaczonych na 2017 rok. Jeśli pozwala nam na to nasza obecna sytuacja finansowa, nic nie stoi na przeszkodzie, by skorzystać z pomocy państwa. O ile oczywiście spełniamy warunki programu MdM.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *