Kredyt MdM w Pekao S.A.

Od 02.01.2014 roku możemy składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu MdM w Banku Polskiej Kasy Opieki S.A. Jest on jednym z pierwszych banków, które przystąpiły do umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Od stycznia 2017 roku można ubiegać się o fundusze z nowej puli. Środki na wspieranie kredytów z MdM są ograniczone.

Na koniec każdego miesiąca w biuletynie informacji publicznej przedstawiana jest wysokość ich wykorzystania. Bank Pekao S.A. jest jedną z instytucji posiadających największe doświadczenie w tym programie.

Jak wygląda kredyt z MdM w Pekao S.A.?

Kredyt z MdM w Pekao S.A. możemy zaciągnąć do 90% wartości nieruchomości. Minimalny okres kredytowania to 15 lat. Jego maksymalna długość wynosi 30 lat. Walutą, w której możemy zaciągnąć zadłużenie jest PLN. Nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie kredytu musi być ubezpieczona od ognia oraz zdarzeń losowych. Lista akceptowanych zakładów ubezpieczeń znajduje się na stronie banku. Lokal na zakup, którego zaciągamy kredyt musi zaspokajać nasze potrzeby mieszkaniowe. Dofinansowanie w ramach kredytu Mieszkanie dla Młodych wymaga spełnienia kryteriów określonych w ustawie o pomocy rządu w zakupie pierwszego mieszkania dla osób młodych. Wymienia także przypadki, w których wsparcie musi zostać zwrócone. Zapoznanie się z regulacjami prawnymi programu MdM uchroni nas przed utratą dofinansowania oraz niemiłymi niespodziankami.

Bank Pekao S.A. daje możliwość wzięcia tzw. „wakacji kredytowych”. Łącznie nawet na 12 miesięcy. Kredyt z MdM wyznacza także cenę jednego metra kwadratowego dla danej lokalizacji oraz powierzchnię użytkową nieruchomości. Dane dotyczące średniego wskaźnika kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej publikowane są co kwartał na stronie BGK. Obecnie największe wskaźniki przedstawiane są dla Warszawy i Poznania. Oczywistym jest fakt, iż będą one wyższe dla większych miejscowości. Raty w Pekao S.A. mogą być równe lub malejące. Ich dobór zależy od klienta. Bank zapewnia szybką decyzję kredytową oraz sprawne załatwienie formalności.