Kredyt MdM w Banku Zachodnim WBK

Bank Zachodni WBK przystąpił do programu Mieszkanie dla Młodych w 2014 roku. Od 28.07.2014 roku można składać w nim wnioski o dofinansowanie. Należy to zrobić jednocześnie ze składaniem dokumentów o kredyt hipoteczny.

Kredyt Mieszkanie dla Młodych jest jedną z opcji dla osób myślących o zakupie pierwszego mieszkania bądź domu jednorodzinnego. Wielkość dofinansowania może wynieść nawet 30% wartości nieruchomości. Szczegóły rządowego dofinansowania określone są w ustawie z września 2013 roku. Od stycznia rusza nowa pula na rok 2017. Dlatego już teraz warto zapoznać się z ofertami banków.

Kredyt Mieszkanie dla Młodych w Banku Zachodnim WBK

Minimalny okres kredytowania to 15 lat. Maksymalny w Banku Zachodnim WBK- 30 lat. Kredyt dostępny jest tylko w PLN. Musi być zaciągnięty na co najmniej 50% wartości nieruchomości. Marża kredytu zaczyna się od 1,89% dla posiadaczy konta w banku, którzy jednocześnie mają na nim stałe wpływy. Korzystanie z większej ilości dodatkowych produktów może jeszcze bardziej ją obniżyć. O szczegóły warto pytać doradców w placówkach. BZ WBK daje również możliwość zaciągnięcia kredytu w transzach. Przy czym okres wypłaty transz nie może być dłuższy niż 24 miesiące od daty wypłacenia pierwszego przelewu. Raty kredytu MdM mają charakter kapitałowo-odsetkowy. Na jego wysokość ma wpływ wskaźnik WIBOR 3M.

Jeżeli w ciągu 5 lat od podpisania aktu notarialnego kredytobiorcy urodzi się bądź przysposobi on trzecie lub kolejne dziecko, może starać się o 5% dofinansowania kredytu. Warunki zawarte w ustawie pozwalają na wsparcie zakupu nieruchomości do 75 m2 w przypadku mieszkań oraz 100 m2 w przypadku domów jednorodzinnych. Wyjątek stanowią rodzice co najmniej trójki dzieci, dla nich te kryteria wynoszą odpowiednio 85 m2 i 110 m2.

Aktualna wysokość średniego przelicznika 1 m2 dla danych lokalizacji jest różna, a jej wysokość publikowana co kwartał na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, które wspólnie z 14 instytucjami finansowymi realizują cele MDM.